Zakres prac


  • laserowe nanoszenie poziomów (uzyskujemy idealny poziom pod płytki, panele, żywice, parkiet.)
  • ułożenie hydroizolacji (folii)
  • ułożenie termoizolacji (styropianu)
  • zbrojenie siatką stalową lub włóknami polipropylenowymi
  • ułożenie taśmy dylatacyjnej
  • wylanie pół-suchej wylewki betonowej
  • zatarcie mechaniczne posadzki na gładko (otrzymujemy idealną i nie pylącą płaszczyznę)
  •  wykonanie wylewki spadkowej na balkonach, tarasach oraz dachach
  • wykonanie różnic poziomów w zależnośći od grubości wykończenia
y>